Young Style idol

                  ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ขอเชิญทุกท่านพบกับการถ่ายทำรายการ Young Style idol การถ่ายทำรายการบันทึกเทป การฝึกซ้อมเดินแบบจากแบรนด์ Fashion Charm ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง บีบีทีวี (จานพีเอสไอ 73)

ชื่องาน   :                Young Style Idol

วันที่      :                  23 มิถุนายน 2562

สถานที่  :                 ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

เมนู