Thailand Brick Game 2020

Thailand Brick Game 2020 🔥🔥
การแข่งขันของเรา ชาวตัวต่อ! 🎉❤️🧱🚀🏆

การแข่งขันตัวต่อ🚚เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 💥โดยครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่กำหนดหัวข้อ “เกษตร-พ่อสอน” 🌾ซึ่งการแข่งขันได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นประถมศึกษา รุ่นมัธยมศึกษา และรุ่นบุคคลทั่วไป สามารถมาร่วมให้กำลังใจ💕และเชียร์ไปกับผู้เข้าแข่งขันได้นะคะที่ เดอะฮับ รังสิต

________________________________________
Facebook: http://facebook/thehubrangsit/ 

Instagram: https://bit.ly/2EQRTRz 

Youtube: https://bit.ly/2WmIg83Menu