Violette Wautier

พูดถึงสาวเสียงดี ร้องเพลงเพราะ มากความสามารถ 
อันดับต้นๆ ต้องมี “Violette Wautier” อย่างแน่นอน

นอกจากความสามารถแล้วแฟชั่นการแต่งตัวของน้องวี
ก็ไม่แพ้ใครอีกด้วย 

Credit: Violette Wautier Fanpage

เมนู