พิชิต ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
ด้วยท่ายืดเหนียดกล้ามเนื้อ 14 ท่า 😤💪🏻🍃

กล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นดี จะทำให้ลดอาการเมือยล้าจากการทำงาน ดังนั้นเราชาวออฟฟิศต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยท่าง่ายๆ ดีกวาเจ็บป่วยแล้วต้องไปหาหมอด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะ👨🏻‍⚕️

#ออฟฟิศซินโดรม #ปวดไหล่ #ปวดคอ #เจ็บจี๊ด

ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้า
: นั่งตัวตรง ผสานมือกันไว้ข้างหน้า ใช้นิ้วโป้งเชยคางขึ้น ในท่าเงยศีรษะ ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านห
ลัง : นั่งตัวตรง ผสานมือกันวางไว้ที่ศีรษะ กดศีรษะลง ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
คอไปทาง
ซ้าย มืออีกข้างเท้าสะเอว ลำตัวตรง ยืดค้างไว้15-20วินาที ทำ10ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านข
้างเฉียงไปด้านหลัง: นั่งตัวตรง ใช้มือจับศีรษะเอียงไปข้างใ
ดข้างหนึ่ง ร่วมกับก้มศีรษะลงมองไปที่พ
ื้น ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้าน: นั่งตัวตรง เงยคางขึ้นพร้อมกับเอียงคอห
มุนศีรษะขึ้นไปด้านที่เอียง
เล็กน้อย ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดสะบัก+ต้นแขน : เหยียดแขนไปข้างใดข้างหนึ่ง
ไปด้านหน้า และใช้แขนอีกข้างหนึ่งดันเข
้าหาตัว ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดต้นแขนด้านหลัง : นั่งตัวตรง ยกแขน งอศอก ข้างที่จะทำการยืด จากนั้นใช้แขนอีกข้างหนึ่งด
ันศอกชิดหู ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อแขน : นั่งตัวตรง ผสานมือเหยียดแขนไปทางด้านห
น้า ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้า
อก หัวไหล่ด้านหน้า และต้นคอ : นั่งตัวตรง ผสานมือยืดแขนไปด้านหลัง เงยหน้าขึ้น ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อข้างลำตัว : มือข้างหนึ่งเท้าสะเอว อีกข้างชูขึ้น เอียงลำตัวไปด้านตรงข้าม ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้
านหน้าและหน้าอก : ยืนตรง ตั้งแขนงอศอก พาดกับขอบประตู จากนั้นเดินไปข้างหน้าเพื่อ
ยืดกล้ามเนื้อ ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ไขว้ขาไปด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นบิดลำตัว ยืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาและหลัง: นั่งตัวตรง นำขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาพาดอีกข้างหนึ่ง จากนั้นให้ค่อยๆก้มตัวกดขาลง ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง  : นั่งเหยียดขาตรงออกไปด้านหน้า จากนั้นก้มตัวลงไป
แตะปลายเท้า ยืดค้างไว้ 15-20 วินาที ทำ 10 ครั้ง
*กรณีผู้สูงอายุแนะนำให้นั่งกับพื้นเพื่อป้องกันการล้มจากเก้าอี้
เมนู