ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมป้องกันไวรัส Covid – 19

🚨 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนั้น ‼️

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ จะมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

1.จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง

2.เพิ่มเจ้าหน้าที่และรอบความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และประตูเปิด-ปิด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง

3.เพิ่มจุดบริการเจลล้างมือ ทั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก และจุดที่เป็นพื้นที่สัมผัสสาธารณะทุกจุด

4.ตรวจตราสบู่และกระดาษชำระภายในห้องน้ำทุกชั้นให้มีเพียงพอและเพิ่มรอบการทำความสะอาดให้ถี่มากยิ่งขึ้น

5.เตรียมความพร้อมรับมือและประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแพทย์รังสิตทันที หากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

6.สำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้า จัดเพิ่มมาตรการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสจะรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันทีเป็นระยะเวลา 14 วัน

[smartslider3 slider=35]

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ขอให้คำมั่นว่าเราจะให้ความร่วมมือและดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเต็มที่ และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกคน 🙏🏻💕

เมนู