รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี

ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมกับกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เปิดพื้นที่รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 7 เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ท่านใดที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ห้ามพลาดโอกาสดีๆ

[smartslider3 slider=15]
เมนู