ฉลองตรุษจีนอย่างปลอดภัย

“เซียร์ รังสิต ฉลองตรุษจีนอย่างปลอดภัย ลดการสร้างฝุ่น งดจุดประทัดและเผากระดาษเงินกระดาษทอง”

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสภาวะอากาศที่เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน การนี้ คุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มีความห่วงใยต่อสุขภาพของลูกค้าและประชาชน รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะมลพิษในอากาศที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน

วันนี้ทางศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จะมีกิจกรรมไหว้บูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ บริเวณหน้าศูนย์การค้าฯ และเพื่อเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ ทางศูนย์การค้าฯ จึงหลีกเลี่ยงการจุดธูป งดการจุดประทัดและงดการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งจะมีการจุดประทัดลูกโป่ง (Balloon Crackers) แทนการจุดประทัดในรูปแบบเดิมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ลดโอกาสการเพิ่มค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ และเพื่อให้ทุกคนในกรุงเทพฯ รังสิตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียงได้มีอากาศที่ดีมากขึ้นในเทศกาลตรุษจีน 2562 นี้

[smartslider3 slider=9]
เมนู