กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

[ภาพบรรยากาศงาน] โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจหรืออยากมีรายได้ สามารถมาร่วมงานเพื่อฝึกอบรมเพื่อเอางานไปทำที่บ้านได้

พบกันได้ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562

[smartslider3 slider=11]
เมนู