โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ” 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ได้มีงานทำที่แน่นอน มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยการเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน ภายในงานท่านจะได้พบกับการแนะแนวอาชีพ หลักสูตร “การทำเครื่องประดับสำหรับการแสดงโขนและลิเก”

ชื่องาน :      โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

วันที่     :     26 – 27 มีนาคม 2562

สถานที่ :     ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ

Menu