เลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า @ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่ “สถานที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 ปทุมธานี” เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มีนาคม 62 นี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3 (ติดเซียร์ รังสิต)  

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ท่านที่เดินทางมาเลือกตั้ง สามารถขึ้นไปยังจุดลงเลือกตั้งชั้น 3 โดยการใช้บันไดเลื่อนทางขึ้นด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะฮับเท่านั้น
  • สำหรับผู้พิการ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าเดอะฮับ แล้วสามารถใช้ลิฟท์แก้วด้านหน้าศูนย์การค้าขึ้นไปชั้น 3 ตรงจุดเลือกตั้งได้เลย
  • ท่านที่มาจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต สามารถเดินทางเชื่อม Sky Walk (โซนด้านหน้า) ชั้น 2, ชั้น 3 เพื่อมายังศูนย์การค้า เดอะฮับ ได้เลย
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/fMSAUH

ชื่องาน    :    เลือกตั้งล่วงหน้า  

วันที่  :       17 มีนาคม 2562

สถานที่ :     ชั้น 3 เดอะฮับ รังสิต

เมนู