สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจัดงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ของนักศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 มีสุดยอดผลงานเข้าร่วมกว่า 380 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจาก 14 จังหวัด 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 11 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้ ได้แก่

 • สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงงาน
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
 • สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ (Software Innovation)
 • สิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
 • องค์ความรู้ การประกวด การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ

การตัดสินแบ่งออกเป็นประเภทละ 4 รางวัล ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทุนการศึกษาที่ทางศูนย์การค้า มอบให้ทีมที่ชนะ ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ                        7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3      2,000 บาท

วันที่       : 5 – 8 มกราคม 2562

สถานที่   : ชั้น G – 3 มกราคม 2562

Menu