ประกาศการเลื่อนการแข่งขัน Thailand Brick Game 2020

ด้วยขณะนี้จากข้อมูลที่ปรากฎในสื่อสารมวลชนทั่วไป พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVIT-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดงาน Thailand Brick Game 2020 จึงได้ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขัน Thailand Brick Game 2020 ออกไป โดยเลื่อนจากกำหนดการเดิมในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ (กำหนดวันในการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) ทางศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้

หมายเหตุ: ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ยังคงเปิดทำการเป็นปกติ และกิจกรรมอื่นๆ ในศูนย์การค้ายังคงมีการดำเนินงานตามกำหนด ทั้งนี้ศูนย์การค้าได้เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดทั้งภายในและโดยรอบให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคในทุกพื้นที่

________________________________________
Facebook: http://facebook/thehubrangsit/ 

Instagram: https://bit.ly/2EQRTRz 

Youtube: https://bit.ly/2WmIg83

เมนู